دادرسی و حل اختلافات

خدمات ما

در دفتر مارکیز، از طریق تعامل تنگاتنگ با موکلان خود، از کسب و کار موکلان شناخت پیدا کرده، خلاف‌های قانونی بالقوه را شناسایی نموده و دعاوی را در کوتاهترین زمان، حل می‌نماییم؛ زیرا معتقدیم منافع ما در گرو منافع موکلان ماست.
وکلای  ما قادر به جلوگیری از طرح دعاوی بالقوه، در صورت امکان، و حل سریع و اقتصادی دعاوی مطرح شده به واسطه ما هستند.

 

وکلای ما، با پشتکار و به طور موثر درخواستهای موکلهایمان را پیگیری نموده و متعهد  به ارائه دادخواهیهای خلاقانه و نتیجه بخش به موکلان هستند.
تخصص وکلای ما ارائه دعاوی قضایی / اقامه دعوا در کسب و کارهای مختلف، اموربازرگانی و طیف گستردهای از صنایع را شامل میشود.

 

همچنین وکلای ما دارای تجربه موفق در حل دعاوی در زمینه های گوناگون هستند.

امور قضایی بازرگانی / تجاری
امور قضایی اوراق بهادار
امور قضایی بین‌المللی
حل اختلاف
خرده فروشی و تجارت الکترونیک
انواع جواز و مجوز ها