قانون کیفری و جرائم  مالی

خدمات ما

وکلای ما، قادر به راهنمایی و دفاع از شرکت‌ها و افراد حقیقی در طیف وسیعی از جرایم کیفری و مالی، از جرایم امور اجرایی تا جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.

رشوه خواری و فساد
تحریم‌ها و پول شویی
بازرسی
قانون کیفری