اشتغال و استخدام

خدمات ما

قوانین کار، کلیه روابط قانونی بین کارکنان و کارفرمایان، از بدو استخدام  تا امور کسب و کار روزانه، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

Marquisموکلان خود را، در خصوص مسائل استخدامی راهنمایی می نماید تا این مسائل به مشکلات حقوقی مبدل نگردند
وکلای ما از طریق تعامل تنگاتنگ با موکلان خود، در مدیریت چالش‌های استخدامی تعامل تنگاتنگی داشته و به شناخت نیازها و اهداف کسب و کار، به منظور موثرتر نمودن اقدامات خود، می‌پردازند.

قانون کار پیچیدگی‌هایی داشته و آگاهی یافتن از تمام نکات آن‌ زمانبر است. وکلای ما دارای تجارب ارزشمندی در تمام   زمینه‌های قانون کار هستند و با کمترین هزینه، سریعترین راه حل‌ها را ارائه می‌دهند. تیم حرفه ای ما، خدمات تخصصی جامعی به موکلان خود ارايه می دهند.

 

همچنین ما توانمند در آموزش حوزه‌های قانون کار و غیره می‌باشیم.

ادغام و خرید شرکت

سازماندهی مجدد

اخراج جمعی از کار
اخراج از کار
قوانین ویژه کار
قراردادهای کار جمعی
قانون مستمری
عدالت در رفتار
شرکت‌های واسطه استخدام
حقوق بازنشستگی
قوانین حقوق و دستمزد
قوانین پزشکی در کار‌

حقوق دولتی

حقوق بیکاری