IMMIGRATIE & EXPATS

Wij hebben de vereiste kennis en ervaring wanneer het gaat om visa, werkvergunningen, permanente verblijfsvergunningen, studentenvisa of immigratiezaken (inclusief asielaanvragen).

Bij Marquis zijn we vastberaden onze cliënten allesomvattend en actueel advies te bieden omtrent immigratierecht. Onze aanpak verzekert dat de belangen van onze cliënten, hun familie en zaken voorop staan.

Wij vertegenwoordigen zowel particulieren als bedrijven in diverse industrieën. Wij werken samen met bedrijven (waaronder start-ups) op zoek naar tijdelijke of permanente werknemers-visa en personen die een Nederlandse verblijfsstatus nastreven. Onze advocaten zijn meertalig en kunnen ook niet-Nederlands-cliënten bedienen.

ONZE DIENSTEN

  • Werkvergunningen
  • Visa
  • Inburgering
  • Familie gerelateerde immigratie
  • Asielaanvragen