VERANTWOORD ONDERNEMEN

Marquis heeft een eigen programma geïnitieerd om jongeren met speciale behoeften te helpen door ervoor te zorgen dat zij de begeleiding en noodzakelijke diensten ontvangen waar zij recht op hebben. Onze advocaten werken op wekelijkse basis met deze jongeren.

We ervaren dat dit een omvangrijke manier is om ons leven en dat van deze jongvolwassenen te ondersteunen en te verrijken. Dit programma is geïnitieerd met de medewerking van gemeenten in Nederland en kinderhulporganisaties.

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Hulpprogramma’s